Hvad er det gode liv egentligt? Der er nok nær lige så mange definitioner på det, som der findes mennesker, og alligevel er der nogle generelle forhold, der gør sig gældende, når man taler om det gode liv. Sundhed og økonomi er nogle helt grundlæggende forudsætninger for, at man overhovedet kan begynde at diskutere det gode liv, for det er fundamenter, der skal være eksistere, for du så at sige kan bevæge dig op i behovspyramiden. For nogle mennesker er det at rejse, hvad der giver dem livskvalitet, for andre kan det være de tætte og nære relationer, og sådan kan der nævnes mange forhold, der for det enkelte menneske er lig med det gode liv for dem. Pointen i forhold til hele denne snak, der pågår i disse år omkring emnet, så er det, der skal uddrages som det essentielle det faktum, at det er vigtigt, at du lever det gode liv, for så er sandsynligheden for din trivsel stor.