Der er masser af fantastiske webshops på nettet, hvor du nemt og bekvemt kan få fingrene i præcis dé produkter, som du er interesseret i. Stort og småt ? næsten alt kan fås online. Endnu en fordel ved at handle der er naturligvis, at udvalget er kæmpestort, og at priserne som regel er væsentligt lavere end ude i mange af de fysiske butikker. I dag kan der være langt mellem deciderede specialforretninger. Det kan godt være svært at finde en garnforretning, en dyrehandel eller et parfumeri. Hvorfor spilde en masse tid og energi på at lede eller køre langt for at besøge en, når de findes i rigelige mål på nettet? Endnu en fordel er det naturligvis også, at du selv bestemmer, hvornår du vil shoppe. Det kan du gøre dag som nat, døgnet rundt, og alle ugens syv dage. Du bestemmer selv, om du vil gøre det derhjemme, i kantinen på jobbet, på caféen med venner eller et helt fjerde sted. Simpelthen en ren win-win situation.